Behandelprocedure

Hoe komt u bij de fysiotherapeut terecht?

Hoewel het mogelijk is om zelf contact op te nemen met een fysiotherapeut voor een afspraak, gaat een patiënt in de meeste gevallen met een klacht eerst naar de huisarts. Die verwijst u eventueel door naar de fysiotherapeut. Ook een specialist kan dat doen.

Heeft u zich zelf aangemeld bij een fysiotherapeut dan zal deze een consultatief onderzoek doen. Door onderzoek bepaalt hij de aard en eventuele behandelbaarheid van de klacht, waarna zonodig overleg met de huisarts plaatsvindt. Pas dan wordt bepaald of het gewenst is, een serie behandelingen te starten. Verwijzer en fysiotherapeut wisselen veelal onderling patiënteninformatie uit en hebben overleg over eventuele complicaties.

Het kan ook zijn dat de fysiotherapeut voldoende behandelbare grootheden vindt, geen verdenkingen heeft voor ernstige problematiek en geen complicaties verwacht. Hij zal dan met u een voorgelegd behandelplan bespreken en, na een akkoord van u zijde, een afspraak maken voor de eerste behandeling. 

Hoe ziet het eerst consult er uit?

Bij de eerste afspraak vormt de fysiotherapeut zich een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten. Hiervoor zal hij vragen stellen en u lichamelijk onderzoeken. Dit neemt ongeveer een half uur in beslag. Op basis van de resultaten zal de fysiotherapeut samen met u een behandelplan opstellen. Dit is maatwerk. Elke klacht is anders en elk lichaam reageert anders. De duur van het herstel en het aantal noodzakelijke behandelingen is afhankelijk van de aard en ernst van de klacht.

Verdere verloop

Aangezien het een op uw maat gemaakt behandelplan betreft, is de behandeling persoonlijk en wordt gegeven in een-op-een settings, dat wil zeggen dat de therapeut met u persoonlijk aan de slag gaat. Pas als de behandeling meer en meer verschuift naar revalidatie, medische fitness of trainingstherapie kunnen er kleine oefengroepjes gevormd worden van patiënten met gelijksoortige aandoeningen. Dit gebeurt dan nog in overleg met u. Als de behandelserie is afgerond, doet de fysiotherapeut weer verslag aan de huisarts of de verwijzer en geeft aanwijzingen voor eventuele vervolgbehandeling.