Kosten

De kosten van een behandeling fysiotherapie worden doorgaans door uw verzekeraar vergoed. Uiteraard bent u er zelf verantwoordelijk voor om u op de hoogte te stellen van uw eigen verzekeringsvorm en verzekeringsvoorwaarden.

Vanuit de basisverzekering (de zogenaamde “hoofdverzekering”) wordt fysiotherapie alleen vergoed voor kinderen tot 18 jaar en voor mensen met bepaalde chronische aandoeningen (vanaf de eenentwintigste behandeling).
Alle overige behandelingen worden niet door de basisverzekering vergoed.
Indien u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie worden alle overige, of een deel van de overige, behandelingen vergoed door uw verzekeraar. U dient zelf na te gaan in uw polisvoorwaarden hoeveel behandelingen fysiotherapie uw verzekeraar vergoedt en of dit volledig is of voor een bepaald percentage. Indien de behandelingen niet door uw verzekeraar worden vergoed, dient u deze zelf te betalen en ontvangt u hiervoor een nota. Voor de behandelingen die door de verzekeraars worden vergoed ontvangt u doorgaans geen nota. Deze worden rechtstreeks bij de verzekeraar gedeclareerd. Dit geldt ook voor de behandelingen die door de aanvullende verzekering worden vergoed.

Wat als blijkt dat u niet verzekerd bent ?
Of u zich al dan niet tegen de kosten van fysiotherapie verzekerd, is uiteraard uw eigen verantwoordelijkheid en uw eigen keuze. Als blijkt dat u niet tegen fysiotherapie verzekerd bent dient u de kosten ten allen tijde zelf te betalen en ontvangt u van ons een nota.

Prijzen per 1 januari 2016

Zitting fysiotherapie

€ 28,00

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

€ 56,00

Toeslag behandeling aan huis

€ 14,00

Lange zitting bij complexe zorgvragen

€ 56,00

Niet nagekomen afspraak

€ 28,00

Let op: De kosten voor een niet nagekomen afspraak gelden ook voor degenen, die verzekerd zijn. Deze kosten worden namelijk niet vergoed door de verzekering en zullen door u zelf betaald moeten worden. U ontvangt daarvoor een nota.