Openingstijden praktijk?

  • De praktijk is geopend van maandag t/m vrijdag vanaf 13.30
  • In situaties van acute klachten, waarvan de patiënt meent dat deze per direct gezien moet worden, wordt er altijd tijd gemaakt om deze te beoordelen en zonodig per direct de behandeling te starten
  • Dit laatste geldt zonodig voor zowel de avonden als de weekenden, doch altijd na telefonisch overleg