Wie is Hans Goeijers?

Mocht u voor deze praktijk kiezen, dan wordt u behandeld door Hans Goeijers. Wie is hij?

Hij is in 1979 afgestudeerd aan de in die tijd gerenommeerde Academie voor Fysiotherapie te Breda, de voorloper van de huidige Avans Hogeschool te Breda. Hij combineerde de studie met een actieve carrière als wielrenner in de subtop. Hij reed bij de elite-zonder-contract menig zesdaagse en was enkele jaren lid van de nationale baanselectie.

Na zijn afstuderen is hij direct zijn werkzaamheden als fysiotherapeut gestart in de vorm zoals hij altijd voor ogen heeft gehad. Hij wilde deels werken als ziekenhuisfysiotherapeut en deels in de eerste lijn (de zogenaamde “particuliere praktijk”). Het eerste voor de grote ervaring welke je opdoet in een multidisciplinair team (meerdere fysiotherapeuten, verpleegkundigen, ergotherapeuten en uiteraard de artsen uit verschillende vakgebieden), het tweede om zo zijn eigen invulling te kunnen geven aan de fysiotherapie zoals hij vindt dat dit optimaal resultaat kan hebben voor de patiënt.

De ochtenden werkte hij als fysiotherapeut op de afdeling chirurgie / orthopedie in het Sint Josephziekenhuis te Oosterhout, de voorloper van het latere Pasteurziekenhuis, welke later bij een fusie is opgegaan in het grote Amphia-ziekenhuis te Breda-Oosterhout. In al deze jaren heeft hij zeer veel ervaring opgedaan bij chirurgische en orthopedische patiënten, welke na een chirurgische ingreep, vaak na een lange revalidatieperiode, zo optimaal mogelijk hun oorspronkelijke plaats in het leven terug in konden nemen. Vooral zijn kennis van de patiënt rond en na een operatieve ingreep is hiermee groot.

In de middagen heeft hij verschillende jaren gewerkt en veel ervaring opgedaan in de fysiotherapiepraktijk van Jan van Gorp te Breda. Alles wat in de jaren ’80 in Breda aan sport deed en geblesseerd raakte, kwam bij deze praktijk terecht. We begeleidden in die tijd vele voetbalverenigingen (waaronder eredivisieclub NAC), haast alle volleybalverenigingen uit Breda (Breda was toen een echte volleybalstad!) en omgeving (waaronder zowel het mannen- als vrouwenteam van eredivisieclub BREVOK) en vele hockeyverenigingen (waaronder hoofdklasser BREDA). Het mogen duidelijk zijn dat hij hier een enorme schat van ervaring op heeft gedaan, een ervaring waar nu nog vele sporters profijt van (kunnen) hebben.

Met deze ervaring in zijn bagage begon Hans in 1982 zijn eigen praktijk te Bavel. Hij werkte nauw samen met de toenmalige sportarts Hein van Opstal. Daarnaast was Hans als fysiotherapeut direct betrokken bij derdeklasser UVV’40 uit Ulvenhout en voetbalvereniging Meerle uit België. Ook was hij als verzorger / begeleider / trainer / fysiotherapeut uitgebreid werkzaam op alle niveaus van het wielrennen (blijft toch zijn passie!) en was in dezelfde hoedanigheid actief in het boksen en kickboxen. Als fysiotherapeut was hij als zodanig verbonden aan Golden Glory, de kickboxgym in Breda, waaruit Hemmers-gym van trainer Cor Hemmers is ontstaan en waarvan hij de fysiotherapeutische zorg voor zijn rekening nam.

Momenteel werkt Hans de ochtenden op de afdeling fysiotherapie van het Amphiaziekenhuis, locatie Molengracht te Breda, waar hij vooral op de afdeling chirurgie en orthopedie actief is. Vervolgens gaat hij vanaf half twee te Bavel aan de slag in zijn eigen “praktijk voor fysiotherapie en sportparamedische begeleiding”. Door de ruime aandacht die hij besteed heeft aan bijscholing (cursussen, symposia, congressen en thema-avonden), alsmede zijn deelname aan het IOF (= Intercollegiaal Overleg Fysiotherapie), is Hans opgenomen in het Centrale Kwaliteitsregister Fysiotherapie. Dit is een voorwaarde om met de ziektekostenverzekeraars een overeenkomst af te kunnen sluiten. Hij heeft een overeenkomst met bijna alle ziektekostenverzekeraars. In het BIG-register is hij te vinden onder nummer 19033673304.